Anna Martinovská: „Stávám se řečí.“ Smrt a návrat autora v perspektivě filosofie identity (prosinec 2020)

Worskhop nad rukopisem knihy Anny Martinovské

Online workshop pátek, 18. prosince 2020, 10h00 – 13h00 (Zoom)

Komentáře:

Josef Šebek: Autor na scéně vypovídání. Sebeprezentace a identita (komentář hlavně ke 3. části, zejména ke kapitolám 3.2 až 3.5).

Jakub Čapek: Identita bez násilí? Judith Butler a filosofie dialogu (komentář zejm. k části 3.1 a obecně ke třetí části).